BAŞVURU İŞLEMLERİ

Türkiye’de geçerli bir markası olan gerçek ya da tüzel kişiler ve Türkiye’de geçerli markası olmayan ancak bulunduğu ülkede ticari sicile kayıtlı olan ve Türkiye ile ticari bir ilişkisini belgeleyebilen tüzel kişiler .com.tr uzantılı alan adları için başvuruda bulunabilirler.