.com.tr Alan Adı | METUnic

.com.tr alan adı

.TR uzantılı alan adları için aşağıdaki belgeler Alan Adı Tahsis Formu ile birlikte iletilmelidir. Bireysel başvurular için aşağıda belirtilen belgelere ek olarak nic.tr' ye iletilmek üzere kimlik gönderilmelidir.


Alan adı tahsis formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ALAN ADI TAHSİS FORMU1- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, yandaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.
Vergi levhası nic.tr tarafından kabul edilmemektedir.
Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi".
(Son 1 yıla ait olmalıdır.)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı.
(Son 5 yıla ait olmalıdır.)
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da Marka Başvuru Belgesi", "Marka Sahibine ait Kimlik".
com.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
2- Ad-soyad.com.tr için kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
4- Vakıf, dernek ya da odalar için "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
5- Otel ve tatil köyleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
6- Seyahat acenteleri için Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
7- Dershaneler için Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
8- Televizyon programları için Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
9- Film adları için Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
10- Sanatçılar için Bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
11- Özel hastaneler için Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
12- İrtibat büroları için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için Başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
14- Radyo ve televizyonlar için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
15- Dergi ve gazeteler için Derginin/gazetenin aslı ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
16- Süresiz yayınlar için Yayının aslı
17- İlaç isimleri için "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
18- Çiftlikler için Bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
19- Gemiler için "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
20- Fuarlar için Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
21- Özel numaralar için Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"