Ön Sipariş (Backorder) Koşulları

  1. Ön Sipariş sırasında, alan adı ile ilgili girilen sahip ve iletişim bilgilerinin doğru olması kullanıcının sorumlulukları arasındadır.

  2. Ön Sipariş esnasında girilen alan adı sahibi ve iletişim bilgilerinin yanlış veya eksik olması sebebi ile tahsis işlemi tamamlanamayabilir ve/veya tahsis edilen alan adlarının askıya alınması ve/veya iptali söz konusu olabilir. Alan adına ait bu bilgilerin, alan adı sahibi tarafından doğru şekilde iletilmemesi durumunda oluşacak tüm hukuki sorumluluklar alan adı sahibine ait olacaktır.

  3. Ön Sipariş, alan adlarına yapılacak belgeli başvurulara engel oluşturmaz. Bu dönemde, bir alan adının kesin tahsisi belge ile mümkün olduğundan, bir alan adı için ön sipariş oluşturulmuş olsa da belgeli başvuru olması durumunda ön sipariş iptal edilecektir. Bu iptal durumunda, ön sipariş için ödenen tutar kullanıcıya herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade edilecektir.

  4. Ön Sipariş oluşturulan hizmetler için siparişi takip eden 14 gün içerisinde cayma talebi oluşturulabilir. Ön siparişin oluşturulması üzerinden 14 gün geçmemiş, ancak TRABİS başlamış ve ön sipariş başvurusu tahsis ile sonuçlanmış ise kullanıcıların hizmet için cayma hakkı bulunmamaktadır.

  5. Ön Sipariş ile oluşturacağınız hizmetler, TRABİS ve BTK’dan bağımsızdır. İlgili işlemler METUnic tarafından işletilmektedir.

  6. Ön Sipariş, hizmetin kesin tahsisini garanti etmemektedir. Ön Sipariş oluşturulmuş bir alan adı kayıt edilemeyebilir. Kullanıcı, hizmetten faydalanırken bunu peşinen kabul etmiş olur.

  7. Ön Sipariş, TRABİS’in devreye alınması ile son bulacaktır. Yalnızca, com.tr, net.tr ve org.tr alan adı uzantıları için ön sipariş oluşturulabilmektedir.

  8. Ön Sipariş oluşturulan hizmetlerin, TRABİS’in devreye alınması ile merkezi otoriteye gönderilmesi METUnic’in görevidir. İlgili değerlendirmeler sonrası, tahsisi tamamlanamayan ön siparişlere ait ödemeler kullanıcıya aynen iade edilecektir.

  9. Ön Sipariş için kullanıcılara haber verilmeksizin durdurma, koşul değiştirme ya da sebepsiz iptal işlem hakkı METUnic’te saklıdır.

  10. Ön Sipariş oluşturarak, hizmetten faydalanan tüm kullanıcılar bu açıklamada belirtilen katılım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.