Açık Rıza Metni

Sürüm: 2.0
Güncellenme Tarihi: 21 Haziran 2021

www.metunic.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlemesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün veya hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerimin, alan adı tahsis işlemlerimi yapmak ve yürütmek için veri sorumlusu sıfatıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından www.metunic.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamını yapılmasına, gerektiği takdirde Türkiye’de ve/veya yurt dışında şirket faaliyetlerinin gereği olarak iş ortaklığı olan ve/veya hizmet alınan üçüncü taraflarla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak paylaşılmasına ve ayrıca Panel Yetkilisi sıfatıyla yaptığım hesaplar arası aktarım vb tüm aracılık işlemlerinden doğan sorumlulukların tarafıma ait olduğuna kendi özgür irademle rıza gösteriyorum.