.TR Alan Adı Tahsisi

.tr uzantılı alan adlarının tahsisi Belgeli ve Belgesiz olarak yapılmaktadır.

Belgesiz Alan Adı Tahsisi

Alan Adı Uzantıları Kimler Başvurabilir? Gerekli Belgeler
com.tr / net.tr / org.tr / gen.tr / tel.tr / name.tr / biz.tr / tv.tr / info.tr / bbs.tr / web.tr Kullanıcı sınırlaması bulunmamaktadır. Belgesiz başvuru
*Belgesiz tahsis edilen alan adları için özel durumlarda (TAKAL-TAKIL vb.) başvuru sırasında TRABİS tarafından belge talep edilebilmektedir.

Belgeli Alan Adı Tahsisi

Alan Adı Uzantıları Kimler Başvurabilir? Gerekli Belgeler
.av.tr” Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları 1)Bireysel başvurularda, alan adı sahibinin kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti,
2)Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri,
3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.
.bel.tr” İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı
.dr.tr” Tıp doktorları, doktor ortaklıkları 1)Alan adı sahibi olacak kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,
2)Doktor ortaklıkları için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti,
3)Şahsı veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge
.edu.tr” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yüksek öğretim kurumları 1)Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı,
2)Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge
.pol.tr” Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimler Başvuruda, başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı
.k12.tr” Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili mevzuatı kapsamında onaylanmış özel kreş, gündüz bakımevi, özel çocuk kulübü gibi kuruluşlar 1)Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı,
2)Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti,
3)Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge
.gov.tr” Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurum ve Kuruluşları Alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesi

Yenileme

Alan adı yenileme işlemlerinizi METUnic paneliniz üzerinden yapmanız mümkündür.

  1. METUnic hesabınıza giriş yapınız.
  2. “Aktif Alan Adlarım” başlıklı tablodan, yenileme işlemi yapmak istediğiniz alan adını görüntüleyiniz.
  3. Alan adının yanında bulunan “Yenile” butonuna tıklayınız.
  4. Açılan ekranda, ilgili alan adı için maksimum kaç yıllık yenileme işlemi gerçekleştirebileceğinizi ve fiyatlandırmayı görüntüleyeceksiniz.
  5. Dilediğiniz süreyi seçerek devam ediniz.
  6. İşleminizi kontrol edip ödeme işleminizi tamamlayınız.