Ürün Hizmet Sözleşmesi

Sürüm: 4.0
Güncellenme Tarihi: 20 Aralık 2023

1. Taraflar

Bu hizmet sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), kendisinden talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.-METUnic (bundan sonra “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.) ve sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

2. Konu ve Kapsam

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI üzerinden sağladığı ve/veya sağlayacağı tüm METUnic ürün ve hizmetlerinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını / kabulünü / onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra KVK Politikası, Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası’nı da, bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak okuyup anladığını; KVK Politikası, Aydınlatma Metni, Çerez Kullanım Politikası ve Gizlilik Politikası’nın işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Yetkili Kayıt Kurumu’nun devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ile HİZMET SAĞLAYICI’nın zaman zaman web sitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ; gerek HİZMET SAĞLAYICI ve gerekse Yetkili Kayıt Kurumu’nun hizmetlerin kullanımı ile ilgili koymuş olduğu ve işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra koyacağı kurallar ile bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, başvuru sırasında verdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal HİZMET SAĞLAYICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ; ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Yetkili Kayıt Kurumu tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ile ilgili mevzuata ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından zaman zaman yayınlanabilecek bütün kural ve politikalara uymakla yükümlüdür.

Bu sözleşmedeki hükümler ile Özel Şartlar başlığı altındaki hükümlerin çelişmesi halinde, Özel Şartlar hükümlerine üstünlük tanınacaktır.

3. Alan Adı ve Markanın Seçimi, Uygunluk Durumu ve Kullanımı

MÜŞTERİ’nin yaptığı sorgulama sonucu bir alan adının tahsise uygun olduğunun belirlenmesi; HİZMET SAĞLAYICI’nın söz konusu alan adını tescil ettirebilmesini ve/veya markanın tescil başvurusunun yapılması; başvurunun tescil edileceğini garanti etmez. MÜŞTERİ, bu hususu kabul ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

MÜŞTERİ; alan adı tescilinin ve bunu kullanmayı düşündüğü biçimin, bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişinin yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adını hiçbir yasadışı amaç için tescil ettirmediğini ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Ücretler ve İptal – İade Koşulları

MÜŞTERİ, aldığı hizmetler ile ilgili olarak (ön talepli işlemler dahil) HİZMET SAĞLAYICI’ya arzu edilen marka tescil başvurusunun ve/veya alan adı tescilinin ve/veya yenilemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili hizmet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir. Olumsuz neticelenen alan adı başvuruları ve/veya Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılmayan marka başvurularının ödemeleri HİZMET SAĞLAYICI tarafından öncelikle “kredi” olarak müşterinin sistemdeki hesabına aktarılır. MÜŞTERİ bu krediyi başka bir hizmet satın almakta kullanabilir veya kredi hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir. MÜŞTERİ’nin talebi ile zorunlu hallerde ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kredi kartına yapılacak iade işlemi sadece satış işleminin yapıldığı kredi kartına iade edilebilir.

Kullanıcı kaynaklı, banka kaynaklı veya sistemsel/ yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş müşteriler bu durumu ve geri ödeme talebini “Destek” kısmından bilet oluşturarak beyan etmekle yükümlüdürler. MÜŞTERİ’nin beyanını takiben, MÜŞTERİ’nin talebi ile kredi hesabına ya da kredi kartına gerekli iade yapılacaktır.

MÜŞTERİ’nin, HİZMET SAĞLAYICI’ya haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan “Charge Back (Ters İbraz)” ihbarlarına istinaden satılan hizmetler HİZMET SAĞLAYICI tarafından durdurulabilir. Bu durumda banka bilgileri esastır.

MÜŞTERİ’nin (ön talepli işlemler dahil) başvuru aşamasında yazım yanlışı yapılması durumunda iptal/iade işlemleri Yetkili Kayıt Kurumu kural ve uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Yetkili Kayıt Kurumu’nun hatalı başvuru durumunda ücret iadesi yapmadığı durumlarda MÜŞTERİ hesabına iade yapılmaz.

Alan adları (ön talepli işlemler dahil / kayıt ve yenileme) ve marka başvurusu anında ifa gerektiren hizmetlerden olduğu için tahsisi ya da yenilemesi gerçekleştirilen alan adının ya da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılan markaların ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.

MÜŞTERİ, iptal veya feragat durumunda bu işlemlerin lehine bir hak doğurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön talepli işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce Yetkili Kayıt Kurumu tarafından fiyat düzenlemesi yapılabilir. Yetkili Kayıt Kurumu tarafından (ön talep toplanan işlemlerin onaylanmasından önce) ilgili ücretlerin değiştirilmesi halinde ve ön talep toplanan işlemin gerçekleşmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’den aynı artış oranı ile fark ödemesi talep edebilir.

5. Alan Adı Kullanım Süresi

Alan adları işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte ilgili ödemesi yapılan süre için tescil edilmektedir. MÜŞTERİ’nin alan adını işbu sözleşmede belirtilen zaman ve şekilde yenilememesi halinde tescili sona erecek olup, HİZMET SAĞLAYICI kendi inisiyatifi ile tescili sürdürmeye ve/veya alan adını kendi hesabında tutmaya ve/veya tescili silmeye ve/veya bir üçüncü sahsa satmaya karar verebilir.

Alan adı süresi uzatımı; tahsis süresi sona ermeden ya da en geç tahsis süresinin sona ermesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu süre bitiminde MÜŞTERİ’nin alan adı tahsis süresini uzatmaması halinde, devam eden 15 (onbeş) gün içerisinde alan adı tahsis ücretine ek olarak, alan adı geri alım ücreti ödeyerek alan adını geri alması mümkündür (alan adını geri alma ücreti, alan adının uzantısına göre değişebilen bir ücrettir). Ancak bu süre içerisinde de MÜŞTERİ’nin alan adını geri almaması halinde, MÜŞTERİ’nin alan adına ilişkin tescili sona erer.

Yukarıda bahsi geçen süreler tüm alan adları için geçerli olmayıp, ayrıca alan adının uzantısına ya da ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Alan adının MÜŞTERİ tarafından süre uzatımı ancak şu şekilde yapılabilir;

  • MÜŞTERİ tarafından HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesi üzerinden alan adının süresinin uzatılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması ve konuya ilişkin ücretin tahsilatının gerçekleştirilmesi.
  • Bunun dışındaki haller için HİZMET SAĞLAYICI alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ, bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının başka bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından tescil ettirilebileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ alan adı kayıt hizmeti ile birlikte alan adı yönlendirme ve/veya benzeri bir ek hizmet de alıyor ise alan adı kayıt süresinin (tescilin) sona ermesiyle birlikte aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, “.tr” uzantılı alan adlarını, tahsis ve transfer tarihinden itibaren 60 (altmış) gün boyunca farklı bir Kayıt Kurumu’na transfer edemez. WHOIS sorgusu kapalı olan müşterilerin alan adı için aldıkları bildirimler Kayıt Kurumu’na bildirilir. HİZMET SAĞLAYICI ilgili bilgiyi iletmekle yükümlüdür.

6. Sözleşme Şartlarındaki Değişiklikler

HİZMET SAĞLAYICI; sözleşmenin güncel halini web sitesinde yayınlayacak olup, MÜŞTERİ sözleşmenin güncel halinin HİZMET SAĞLAYICI’nın web sitesinde yayınlanan versiyonu olduğunu peşinen kabul etmiştir.

İşbu Sözleşme’nin ilgili bir Kayıt Kurumu’nun herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili tescil kurumunun kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır. MÜŞTERİ; yetkili kayıt operatörü, kayıt kurumu, yasalar ve ilgili düzenlemelerin belirlediği şart ve koşullar uyarınca; alan adının HİZMET SAĞLAYICI veya alan adı tescilini gerçekleştiren tescil kurumunun yaptığı hataları düzeltmek veya alan adı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini veya transfer edilebileceğini kabul eder.

MÜŞTERİ’nin; adına kaydedilmiş olan alan adını kullanmaya devam etmesi, işbu Sözleşme’deki her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelmektedir. Herhangi bir değişikliğin MÜŞTERİ tarafından kabul edilmemesi halinde, MÜŞTERİ alan adı tescilinin iptal edilmesini veya başka bir hizmet sağlayıcıya transfer edilmesini HİZMET SAĞLAYICI’dan talep edebilir.

MÜŞTERİ; İşbu Sözleşme’de veya başka herhangi bir ilgili ve/veya geçerli sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmemesi halinde, tek çözüm yolunun alan adının iptali veya başka bir hizmet sağlayıcıya transfer edilmesi olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

7. Uyuşmazlık

MÜŞTERİ; alan adı tesciline veya rezervasyonuna başka bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili tescil kurumunun anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını, herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde, geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca HİZMET SAĞLAYICI’nın zararlarını tazmin edeceğini ve HİZMET SAĞLAYICI’nın uyuşmazlıkla ilgili bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

İşbu Sözleşme’ye konu alan adı ile ilgili olarak herhangi bir adli veya idari makam nezdinde yasal başvuruda bulunulduğunun HİZMET SAĞLAYICI’na bildirilmesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI kendi iradesine göre, adli veya idari makam tarafından yapması emredilen süre boyunca veya MÜŞTERİ ve uyuşmazlık yaşanan 3. gerçek ya da tüzel kişi tarafından alan adı anlaşmazlığının çözüldüğüne dair müşterek imzalı bir yazı alacağı zamana kadar, MÜŞTERİ’nin alan adı kullanımını askıya alabilir veya tescil kayıtlarında değişiklik yapabilir ya da tescil kaydının kontrolünü yetkili makamın tesciline bırakabilir.

8. Sorumlulukların Sınırlandırılması

HİZMET SAĞLAYICI ve yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, alt kuruluşları, acenteleri ve üçüncü şahıs tedarikçileri ve ilgili tescil kurumları, işlemin akdi, fiili (ihmalkarlık dahil) veya başka bir suretle olması fark etmeksizin, hizmetlerden herhangi birinin kullanımı veya kullanılamaması ya da ikame hizmetlerin temin edilmesinin maliyetinden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya tali (kar kaybı dahil) hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Aşağıdakilerden kaynaklanan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, HİZMET SAĞLAYICI MÜŞTERİ’nin hiçbir kayıp ve yükümlülüğü ile ilgili sorumluluk tutulamaz:

Erişimdeki gecikme veya erişimin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

Verilerin iletilmemesi veya yanlış iletilmesinden kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

Doğal afetlerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

Hesap kimliği veya parolanın yetkisiz kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

İşbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü ve tüm bilgi ve hizmet(ler)deki hatalardan, eksiklerden veya yanlış ifadelerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;

HİZMET SAĞLAYICI’nın verdiği hizmetlerin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler.

9. Sözleşme İhlali ve Hizmetlerin Askıya Alınması

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin kayıt ve şartlarına ayrıca HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirlenen herhangi bir kural ve politikaya tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme’nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve HİZMET SAĞLAYICI’nın bu tip bir ihlali MÜŞTERİ’ye yazı veya e-posta ile bildirebileceğini kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’ya 7 (yedi gün içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, HİZMET SAĞLAYICI, MÜŞTERİ ile olan ilişkisini sonlandırabilecek, hizmetleri kesebilecek, iptal edebilecek veya yasal mevzuat kapsamında MÜŞTERİ’ye karşı uygun başka hukuki çarelere başvurabilecektir. HİZMET SAĞLAYICI’nın ihlal sebebiyle başvurduğu yol sebebi ile MÜŞTERİ ücret iadesi talep edemeyeceği gibi, her ne ad altında olursa olsun bir ücret iadesi de talep edemez.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI’nın ya da herhangi üçüncü tarafların bu sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan kayıp ve zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

10. Kötüye Kullanım, Hizmetlerin Kısıtlanması ve Reddetme Hakkı

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından sunulan hizmetleri DNS sisteminin ve HİZMET SAĞLAYICI’nın sunucularının ve DNS sisteminin güvenliğini, dengesini, erişilebilirliğini ve dayanıklılığını tehdit edecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

DNS sisteminin dengesini tehdit eden, MÜŞTERİ’nin alan adının sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’nın takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, HİZMET SAĞLAYICI, kendi takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk 30 (otuz) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, HİZMET SAĞLAYICI alan adının kaydını iptal edebilir.

MÜŞTERİ adına olan herhangi bir alan adı ile ilgili HİZMET SAĞLAYICI’ya kötüye kullanım (abuse) bildirimi geldiğinde, bildirimi yapan şahıs veya kurumların ilettiği kanıtlar ışığında suistimalin varlığı HİZMET SAĞLAYICI tarafından detaylı olarak araştırılır.

HİZMET SAĞLAYICI tarafından yapılan araştırma sonucu kesin delillerle olmasa dahisuistimal olduğu kanaatine varılır ise HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye gerekli uyarılar yazı veya e-posta ile bildirilir ve suistimale konu olan durumun 24 saat içerisinde düzeltilmesi talep edilir. Ancak, suistimal konusu üçüncü kişilerin ve/veya markaların ve/veya kurumların direkt olarak zarara uğramasına sebebiyet veriyor ise alan adı herhangi bir ön bildirime gerek kalmaksızınHİZMET SAĞLAYICI tarafından durdurulabilir ve sonrasında MÜŞTERİ’den suistimale konu olan durumun düzeltilmesi talep edilebilir.

MÜŞTERİ tarafından verilen bu süre içinde suistimale konu olan durum düzeltilmez ise, alan adı HİZMET SAĞLAYICI tarafından durdurulabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ herhangi bir ücret iadesi talep edemez.

MÜŞTERİ; HİZMET SAĞLAYICI’nın ya da herhangi bir üçüncü tarafın bu alan adının kötüye kullanımından doğan kayıp ve zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

11. Marka Başvuru İşlemleri

Bu sözleşme uyarınca, marka tescil başvuru ücretinin (başvuru harcı ve hizmet bedeli) ödenmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, METUnic tarafından yetkilendirilen marka vekili aracılığıyla, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvuru işlemi gerçekleştirilir. Başvuru sonrasında ortaya çıkabilecek olan itiraz, itiraza karşı görüş/savunma sunma, tescil, sahip bilgileri değişikliği, lisans vb. başvuru sonrası işlemler bu sözleşme kapsamı dışındadır. Bu tür işlemler ayrı harç ve hizmet bedeline tabidir.

İşbu Sözleşme kapsamında yapılan marka başvurularından kaynaklanan tüm bildirimler, Marka Başvurusu Talep Formu’nda belirtilen e-posta hesabına METUnic ya da marka vekili tarafından yapılır. Bu bildirimlere konu olabilecek ve MÜŞTERİ’nin yükümlülüğü altında bulunan süreli işlemler bakımından, marka vekilinin MÜŞTERİ’ye bildirdiği süreler içinde gereğinin yapılmaması durumunda doğabilecek sonuçlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

İşbu Sözleşme kapsamında yapılan tüm marka tescil başvuruları 6769 s. SMK ve Yönetmelikler kapsamında belirlenen şartlara tabidir.

12. Diğer Hükümler

MÜŞTERİ, başvuru esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin kendisine yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup, MÜŞTERİ Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

13. Özel Şartlar

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin MÜŞTERİ’ye sunulması, iptal ve iade şartları hakkında detaylı ve güncel bilgiler www.metunic.com.tr’de ilgili hizmet menüsünde yer almaktadır. MÜŞTERİ, ilgili hizmete yönelik bu özel şartlara aşağıdaki linkler aracılığıyla erişim sağlayabilir:

.TR alan adı: https://metunic.com.tr/tr-alan-adi-tahsis/

Güvenlik Paketi: https://metunic.com.tr/guvenlik-paketleri-ozel-kosullar/

Yukarıdaki linkler aracılığıyla erişim sağlanan özel şartlar iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

MÜŞTERİ, bu bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve ilgili hükümleri kabul ettiğini beyan eder.